Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny

PO 07:00 - 12:00        12:30 - 15:00
UT 07:00 - 12:00        12:30 - 15:00
ST 07:00 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:00 - 12:30       

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpna zmluva Odb.: Ing. Jolana Zatrochová
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Tibor Bulik a maželka
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Tibor Bulik a manželka
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
prenájom pozemku vo vlastníctve SR a správe prenajímateľa Odb.: Obec Drnava
Dod.: Lesy Slovenskej republiky š.p.
1320.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Alexander Bodnár
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Alexander Valenta
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Kristína Buliková
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z roz počtu obce Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
2000.00 €
licenčná zmluvana používanie diela Odb.: Obec Drnava
Dod.: 3W Slovakia s.r.o.
0.00 €
dodanie diela Odb.: Obec Drnava
Dod.: REGIST -SKART s.r.o.
1690.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Drnava
Dod.: SEWA a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Drnava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Drnava
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Drnava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Drnava
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
zmluva o dielo, webovú stránku Odb.: Obec Drnava
Dod.: webex media s.r.o
0.00 €
odborné činnosti Odb.: Obec Drnava
Dod.: Waro real s.r.o.
0.00 €
finančné prostriedkov z rozpočtu obce Odb.: ZO CsemaDOK
Dod.: Obec Drnava
300.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Mrg Peter Brezňan PhD.
Dod.: Obec Drnava
108.00 €
predaj pozemku Odb.: Jaroslav Grigeľ
Dod.: Obec Drnava
136.00 €
poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Monika Kešeláková
1000.00 €
pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Drnava
Dod.: spp
0.00 €
poskytnutie služieb projektového manažmentu Odb.: Obec Drnava
Dod.: EKOSPOL DM s.r.o.
3000.00 €
realizácie produkcie interperetky Karmen Pál-Baláž Odb.: Obec Drnava
Dod.: Universal Music s.r.o.
1440.00 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Drnava
Dod.: Lesy Slovenskej republiky š.p.
0.00 €
poskytnutie NFP Odb.: Obec Drnava
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
138753.01 €
prenájom pozemku Odb.: Karol Tisza
Dod.: Obec Drnava
20.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
Dod.: Obec Drnava
3000.00 €
poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
4000.00 €
triedený zber odpadu Odb.: Obec Drnava
Dod.: NATUR -PACK a.s.
0.00 €
lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Drnava
Dod.: MUDr. Vladimír Drábik
0.00 €
vykonávanie súvislej odbornej praxe žiakov Odb.: Obec Drnava
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov z rozpočtu obce Odb.: Obec Drnava
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: ZO CsemaDOK
Dod.: Obec Drnava
300.00 €
Údržba verejného osvetlenia Odb.: Obec Drnava
Dod.: DZ elektro s.r.o
0.00 €
kúpa motorového vozidla LANCIA ZETA Odb.: Obec Drnava
Dod.: Róbert Viglaský
2500.00 €
audítorské služby Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Drnava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Drnava
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Drnava
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0.00 €
bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovenská republika zastúpená MV SR
0.00 €
triedený zber odpadov Odb.: Obec Drnava
Dod.: NATUR -PACK a.s.
0.00 €
mobilný internet Extra Odb.: Obec Drnava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Drnava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
realizácia stavebného diela - obnova povrchov miestnych komunikácií v obci Drnava Odb.: Obec Drnava
Dod.: Inžinierske stavby a.s.
70795.78 €
poistenie majetku - príves náves Odb.: Obec Drnava
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
231.88 €
poistenie majetku traktor a traktorový príves Odb.: Obec Drnava
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
327.70 €
poistenie majetku čelný nakladač T229 Odb.: Obec Drnava
Dod.: Komunálna poisťovňa
62.84 €
poistenie majetku Odb.: Obec Drnava
Dod.: Komunálna poisťovňa
170.87 €
kontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách Odb.: Obec Drnava
Dod.: EKOTEC spol.s.r.o.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
50000.00 €
poistenie majetku " Zberný dvor Drnava " Odb.: Obec Drnava
Dod.: Komunálna poisťovňa
119.96 €
prenájom traktora Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ladislav Imrich
300.00 €
finančná dotácia na činnosť Odb.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
Dod.: Obec Drnava
3000.00 €
finančná dotácia na činnosť Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
4000.00 €
kúpa plechovej búdy Odb.: Obec Drnava
Dod.: Štefan Barczi
300.00 €
traktor s vlečkou Odb.: Obec Drnava
Dod.: Energy green s.r.o.
79150.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Drnava
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Drnava
Dod.: Komunálna poisťovňa
2107.70 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Drnava
Dod.: Lesy Slovenskej republiky š.p.
54.00 €
prenájom nwbytových priestorov Odb.: Yahoda s.r.o.
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na bežné výdavky na mzdy, odvody, prevádzku centra voľného času Odb.: Obec Drnava
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
poskytovanie služby v rozsahu Externý projektový manažer projektu Odb.: Obec Drnava
Dod.: Support and Consulting s.r.o.
5410.80 €
poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN Odb.: ZO CsemaDOK
Dod.: Obec Drnava
300.00 €
kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ľudovit Kossuth
7000.00 €
zhotovenie diela "Komunitné a športové centrum" Odb.: Obec Drnava
Dod.: EUROCONSTRUCTING s.r.o.
148879.92 €
audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
Zberný dvor Drnava - stavba Odb.: Obec Drnava
Dod.: EUROCONSTRUCTING s.r.o.
65583.61 €
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Drnava
Dod.: RP-Invest, s.r.o.
58260.00 €
kompletné verejné obstarávanie zákaziek pre projekt "Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v Drnave" Odb.: Obec Drnava
Dod.: Prome s.r.o
1200.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
236223.59 €
odovz komunálneho odpadu Odb.: Obec Drnava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Tomáš Takáč
40000.00 €
obchodné podmienky, sadzobník 2017, Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
40000.00 €
poskytnutie Účtu Komunál Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Drnava
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Odb.: Obec Drnava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
prenájom traktora Zetor Odb.: Obec Drnava
Dod.: Iveta Imrichová
250.00 €
dotácia z rozpočtu obce Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
4000.00 €
poskytovanie služieb projektového manažmentu Odb.: Obec Drnava
Dod.: C4M s.r.o.
900.00 €
dotácia na činnosť Odb.: Obec Drnava
Dod.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
3000.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
výkon súvislej odbornej praxe Odb.: Obec Drnava
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Drnava
Dod.: Gabriela Bodnárová
3200.00 €
kúpa zariadenia Odb.: Obec Drnava
Dod.: Mária Bollová
360.00 €
poskytnutie služy- mobilný výkup Odb.: Obec Drnava
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku na účel použitia Odb.: Obec Drnava
Dod.: Mesto Rožňava
87.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z roozpočtu obce Odb.: ZO CsemaDOK
Dod.: Obec Drnava
300.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z roozpočtu obce Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
2000.00 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Yahoda s.r.o.
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
prenájom traktora Zetor Odb.: Obec Drnava
Dod.: Tibor Petro
50.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Drnava
Dod.: NATUR -PACK a.s.
0.00 €
práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovgram
0.00 €
darovanie hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Drnava
Dod.: Centrum vedecko-technickýchc informácií SR "INFOVEK"
0.00 €
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Drnava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: Obec Drnava
Dod.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
3000.00 €
zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Odb.: IMAR SK s.r.o.
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
Zníženiíe energetickej náročnosti verejnej budovy Odb.: Obec Drnava
Dod.: IMAR s.r.o.
0.00 €
spílenie stromov, opílenie stromov pomocou horolezeckej techniky Odb.: Obec Drnava
Dod.: Galčík s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
2000.00 €
štúdie uskutočniteľnosti Odb.: Obec Drnava
Dod.: MP Profit s.r.o.
0.00 €
elektronická komunikácia Odb.: Obec Drnava
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Obecný kamerový systém Odb.: Obec Drnava
Dod.: SAZOS s.r.o.
35451.95 €
za poskytnutie služby Odb.: Obec Drnava
Dod.: Aproving Slovakia s.r.o.
4500.00 €
poskytovanie finančných ptrostriedkov na činnosť Odb.: ZO CsemaDOK
Dod.: Obec Drnava
200.00 €
činnosť centier vilného času Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Drnava
144.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Drnava
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
15.51 €
auditorské služby Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
poistenie osôb prepravovaných vo vozidle Odb.: Obec Drnava
Dod.: Allianz - Slovenská posťovňa a.s.
52.58 €
dotácia na činnosť Odb.: Obec Drnava
Dod.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
3000.00 €
hudobná produkcia Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Ladislav Zsilla
150.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Drnava
Dod.: NATUR -PACK a.s.
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Drnava
Dod.: Generali Poisťovňa a.s.
40.30 €
prenájom pozemku Odb.: Slovak Telekom a.s.
Dod.: Obec Drnava
0.00 €
o manažmente aktivít prijímateľa a verejného obstarávateľa Odb.: Obec Drnava
Dod.: MP Profit s.r.o.
0.00 €
poskytovanie finančných ptrostriedkov na činnosť FK Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
2000.00 €
zabezpečenie povinnej práce Odb.: Obec Drnava
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
zabezpečenie povinnej práce Odb.: Obec Drnava
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
poskytnutie finančnje dotácie Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
2000.00 €
poistenie cestného motorového vozidla Odb.: Obec Drnava
Dod.: Allianz - Slovenská posťovňa a.s.
88.99 €
darovanie služobného cestného vozidla Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Drnava
72.00 €
prenájom traktora Zetor 6945 Odb.: Obec Drnava
Dod.: Tibor Petro
150.00 €
zber biologicky rozložiteľných odpadov Odb.: Obec Drnava
Dod.: INTA s.r.o.
0.00 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
verejná telefónna služba Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
služby v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Drnava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
odborné prehliadky elektrickej zabezpečovacej signalizácie Odb.: Obec Drnava
Dod.: FITTICH RATES s.r.o.
0.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Drnava
Dod.: webex media s.r.o
228.00 €