Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny

PO 07:00 - 12:00        12:30 - 15:00
UT 07:00 - 12:00        12:30 - 15:00
ST 07:00 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:00 - 12:30       

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2019 vykonávanie súvislej odbornej praxe žiakov Obchodná akadémia
0.00 €
1/2019 poskytnutie fin. prostriedkov z rozpočtu obce Mesto Rožňava
0.00 €
30/2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Drnava
300.00 €
29/2018 Údržba verejného osvetlenia DZ elektro s.r.o
0.00 €
28/2018 kúpa motorového vozidla LANCIA ZETA Róbert Viglaský
2500.00 €
27/2018 audítorské služby Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
26/2018 dodávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
25/2018 dodávka plynu innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
24/2018 spracovanie osobných údajov MADE spol. s.r.o.
0.00 €
23/2018 bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Slovenská republika zastúpená MV SR
0.00 €
22/2018 triedený zber odpadov NATUR -PACK a.s.
0.00 €
21/2018 mobilný internet Extra Orange Slovensko a.s.
0.00 €
20/2018 mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
0.00 €
19/2018 realizácia stavebného diela - obnova povrchov miestnych komunikácií v obci Drnava Inžinierske stavby a.s.
70795.78 €
18/2018 poistenie majetku - príves náves Generali Poisťovňa a.s.
231.88 €
17/2018 poistenie majetku traktor a traktorový príves Generali Poisťovňa a.s.
327.70 €
16/2018 poistenie majetku čelný nakladač T229 Komunálna poisťovňa
62.84 €
15/2018 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
170.87 €
14/2018 kontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách EKOTEC spol.s.r.o.
0.00 €
13/2018 poskytnutie úveru Slovenská sporiteľňa a.s.
50000.00 €
12/2018 poistenie majetku " Zberný dvor Drnava " Komunálna poisťovňa
119.96 €
11/2018 prenájom traktora Ladislav Imrich
300.00 €
10/2018 finančná dotácia na činnosť Obec Drnava
3000.00 €
9/2018 finančná dotácia na činnosť Obec Drnava
4000.00 €
8/2018 kúpa plechovej búdy Štefan Barczi
300.00 €
7/2018 traktor s vlečkou Energy green s.r.o.
79150.00 €
6/2018 poskytnutie finančných prostriedkov Mesto Rožňava
0.00 €
5/2018 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
2107.70 €
4/2018 prenájom pozemku Lesy Slovenskej republiky š.p.
54.00 €
3/2018 prenájom nwbytových priestorov Obec Drnava
0.00 €
2/2018 poskytnutie finančných prostriedkov na bežné výdavky na mzdy, odvody, prevádzku centra voľného času Mesto Rožňava
0.00 €
1/2018 poskytovanie služby v rozsahu Externý projektový manažer projektu Support and Consulting s.r.o.
5410.80 €
23/2017 poskytnutie finančných prostriedkov na základe VZN Obec Drnava
300.00 €
22/2017 kúpa motorového vozidla Ľudovit Kossuth
7000.00 €
21/2017 zhotovenie diela "Komunitné a športové centrum" EUROCONSTRUCTING s.r.o.
148879.92 €
20/2017 audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
19/2017 Zberný dvor Drnava - stavba EUROCONSTRUCTING s.r.o.
65583.61 €
18/2017 Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom RP-Invest, s.r.o.
58260.00 €
17/2016 kompletné verejné obstarávanie zákaziek pre projekt "Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v Drnave" Prome s.r.o
1200.00 €
16/2017 ZM_SEP-IMRK2-2017-001232 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Ministerstvo vnútra SR
236223.59 €
15/2017 odovz komunálneho odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
14/2017 kúpa nehnuteľnosti Ing. Tomáš Takáč
40000.00 €
13/2017 obchodné podmienky, sadzobník 2017, Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
12/2017 poskytnutie úveru Slovenská sporiteľňa a.s.
40000.00 €
11/2017 poskytnutie Účtu Komunál Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
10/2017 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
9/2017 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
8/2017 prenájom traktora Zetor Iveta Imrichová
250.00 €
7/2017 dotácia z rozpočtu obce Obec Drnava
4000.00 €
6/2017 poskytovanie služieb projektového manažmentu C4M s.r.o.
900.00 €
5/2017 dotácia na činnosť Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
3000.00 €
4/2017 poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s.
0.00 €
3/2017 poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s.
0.00 €
2/2017 výkon súvislej odbornej praxe Obchodná akadémia
0.00 €
1/2017 kúpa motorového vozidla Gabriela Bodnárová
3200.00 €
22/2016 kúpa zariadenia Mária Bollová
360.00 €
21/2016 poskytnutie služy- mobilný výkup Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
20/2016 poskytnutie finančného príspevku na účel použitia Mesto Rožňava
87.00 €
19/2016 poskytnutie finančnej dotácie z roozpočtu obce Obec Drnava
300.00 €
18/2016 poskytnutie finančnej dotácie z roozpočtu obce Obec Drnava
2000.00 €
17/2016 verejná telefónna služba Slovak Telekom a.s.
0.00 €
16/2016 audit účtovnej uzávierky Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
15/2016 zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Drnava
0.00 €
14/2016 prenájom traktora Zetor Tibor Petro
50.00 €
13/2016 nakladanie s odpadmi z obalov NATUR -PACK a.s.
0.00 €
12/2016 práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov Slovgram
0.00 €
11/2016 darovanie hnuteľného majetku štátu Centrum vedecko-technickýchc informácií SR "INFOVEK"
0.00 €
10/2016 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
9/2016 poskytnutie dotácie na činnosť Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
3000.00 €
8/2016 zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Obec Drnava
0.00 €
7/2016 Zníženiíe energetickej náročnosti verejnej budovy IMAR s.r.o.
0.00 €
6/2016 spílenie stromov, opílenie stromov pomocou horolezeckej techniky Galčík s.r.o.
0.00 €
5/2016 poskytnutie dotácie na činnosť Obec Drnava
2000.00 €
4/2016 štúdie uskutočniteľnosti MP Profit s.r.o.
0.00 €
3/2016 elektronická komunikácia Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
2/2016 Obecný kamerový systém SAZOS s.r.o.
35451.95 €
1/2016 za poskytnutie služby Aproving Slovakia s.r.o.
4500.00 €
26/2015 poskytovanie finančných ptrostriedkov na činnosť Obec Drnava
200.00 €
25/2015 činnosť centier vilného času Obec Drnava
144.00 €
24/2015 úrazové poistenie Generali Poisťovňa a.s.
15.51 €
23/2015 auditorské služby Ing. Monika Kešeláková
850.00 €
22/2015 poistenie osôb prepravovaných vo vozidle Allianz - Slovenská posťovňa a.s.
52.58 €
21/2015 dotácia na činnosť Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
3000.00 €
20/2015 hudobná produkcia Ing. Ladislav Zsilla
150.00 €
19/2015 nakladanie s odpadmi NATUR -PACK a.s.
0.00 €
18/2015 úrazové poistenie Generali Poisťovňa a.s.
40.30 €
17/2015 prenájom pozemku Obec Drnava
0.00 €
16/2015 o manažmente aktivít prijímateľa a verejného obstarávateľa MP Profit s.r.o.
0.00 €
15/2015 poskytovanie finančných ptrostriedkov na činnosť FK Obec Drnava
2000.00 €
14/2015 zabezpečenie povinnej práce Okresný súd Rožňava
0.00 €
13/2015 zabezpečenie povinnej práce Okresný súd Rožňava
0.00 €
12/2015 poskytnutie finančnje dotácie Obec Drnava
2000.00 €
11/2015 poistenie cestného motorového vozidla Allianz - Slovenská posťovňa a.s.
88.99 €
10/2015 darovanie služobného cestného vozidla Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
9/2015 poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec Drnava
72.00 €
8/2015 prenájom traktora Zetor 6945 Tibor Petro
150.00 €
7/2015 zber biologicky rozložiteľných odpadov INTA s.r.o.
0.00 €
6/2015 verejná telefónna služba Slovak Telekom a.s.
0.00 €
5/2015 verejná telefónna služba Slovak Telekom a.s.
0.00 €
4/2015 verejná telefónna služba Slovak Telekom a.s.
0.00 €
3/2015 služby v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
0.00 €
2/2015 odborné prehliadky elektrickej zabezpečovacej signalizácie FITTICH RATES s.r.o.
0.00 €
1/2015 Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu webex media s.r.o
228.00 €