Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny

PO 07:00 - 12:00        12:30 - 15:00
UT 07:00 - 12:00        12:30 - 15:00
ST 07:00 - 12:00        12:30 - 17:00
ŠT nestránkový deň
PI 07:00 - 12:30       

Referáty

REFERÁTY


Obecný úrad, 049 42 Drnava 149

Meno Telefón Fax Email
Starosta obce Tibor Balázs 058/7971112  058/7971112  starosta@obecdrnava.sk
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ildikó Vámosová 058/7971112
058/7883010
058/7971112 kontrolor@obecdrnava.sk
evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, prideľovanie súpisných čísel, personálna mzdová a sociálna agenda, účtovníctvo a rozpočet, majetok obce Ildikó Šimonová 058/7971112
058/7883010
058/7971112 drnava@obecdrnava.sk
agenda komunálneho odpadu, evidencia psov, správa daní a miestných poplatkov, sociálna agenda, osvedčovanie podpisov a listín, pokladňa Tímea Gergelyová

058/7971112

058/7883010

058/7971112 drnava@obecdrnava.sk
Stavebný úrad Ing. Eva Walentinová 0902256239 walentinova@gmail.com