Kontakty

Toto webové sídlo www.obecdrnava.sk spravuje Obec Drnava je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Drnava 

Adresa:
Obecný úrad Drnava 
Drnava 149
049 42

IČO: 00 328 201

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 693 
Rozloha: 2691 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1364 

Všeobecné informácie: info@obecdrnava.sk
Podateľňa: podatelna@obecdrnava.sk
Starosta: starosta@obecdrnava.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecdrnava.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421/ 58 797 11 12
Fax.: +421/58 797 11 12

E-mail: drnava@obecdrnava.sk

Kompetencie:
Obec Drnava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Drnava je zriadený na Miestnom úrade v

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk