Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 211)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 poskytnutie finančných prostreidkov Odb.: Obec Drnava
Dod.: Environmentálny fond
0 €
1/2024 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce Drnava modernizáciou verejného osvetlenia a kamerového systému“ Odb.: Obec Drnava
Dod.: FOR REGION s.r.o.
94 776.96 €
12/2023 Dotácie Príjemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu Odb.: Obec Drnava
Dod.: Environmentálny fond
0 €
11/2023 zriadenie spoločného školského úradu Odb.: Obec Drnava
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
10/2023 poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
Dod.: Obec Drnava
3 000 €
9/2023 kúpa nehnuteľnosti Odb.: La Famiglia Baffi, s.r.o.
Dod.: Obec Drnava
55 000 €
8/2023 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Drnava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
7/2023 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Drnava
Dod.: SEWA a.s.
0 €
6/2023 poskytnutie dotácie Odb.: Futbalový klub Baník Drnava
Dod.: Obec Drnava
4 000 €
05/2023 predaj nehnuteľnosti Odb.: Jaroslav Grigeľ
Dod.: Obec Drnava
254 €
4/2023 predaj nehnuteľnosti Odb.: Marian Imrich
Dod.: Obec Drnava
591.70 €
3/2023 poskytovanie služieb v oblasti Odb.: Obec Drnava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
2/2023 darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Drnava
Dod.: Slovenská republika - Śtatistický úrad
0 €
1/2023 doplnenie základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Drnava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
23/2022 finančná dotácia z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán
Dod.: Obec Drnava
3 000 €
22/2022 vykonanie auditu Odb.: Obec Drnava
Dod.: Ing. Monika Kešeláková
1 150 €
21/2022 odstránenie havarijného stavu kotolne Odb.: Obec Drnava
Dod.: BRAX-IS s.r.o.
1 €
20/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Norbert Lucák
Dod.: Obec Drnava
6 501 €
19/2022 odchyt opustených a túlavých psov Odb.: Obec Drnava
Dod.: Šťastné labky
120 €
18/2022 kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ladislav Imrich
Dod.: Obec Drnava
196 €
Generované portálom Uradne.sk