Naša obec

OBEC DRNAVA

Prvá písomná zmienka – 1364

Rozloha – 2691 ha

Nadmorská výška – 376 m

V obci sa nachádza Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s počtom 170 žiakov, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským počet detí 12 a Materská škola s 21 deťmi. Poštový úrad, ambulancia pre deti a dospelých slúži aj pre okolité obce.
   
Bohatú kultúrnu a športovú činnosť vykonávajú aj spoločenské organizácie. Medzi najstaršie patrí Futbalový klub  a základná organizácia Csemadoku.
Pri obci vznikla folklórna tanečná skupina, ktorá má okolo 50 členov. Futbalové zápasy hrajú za Drnavu tri skupiny, dospelí, dorast a žiaci. Drnava je členom združenia „Mikroregión Čremošná“.

Obec leží v krásnom prírodnom prostredí pod vrchom Somhegy, ktorý sa týči do výšky 800 m. Ďalšie známe miesto je Szörnyűkút, kde je nálezisko  niekoľko milión ročných skamenelín mušlí a iných drobných morských živočíchov. Je tu možnosť turistiky v celom okolí.

Železiareň v Drnave na RTVS